Thông báo tuyển dụng

Thông Báo Tuyển Dụng

Tuyển 02 giáo viên mầm non và 01 phụ bếp cho trường MNTT Thảo Nguyên.

Địa chỉ: B5 lô 6 khu ĐTM Định Công, lương thoả thuận (có chỗ ở).

Liên hệ: C.Hà, 0975.838.269

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 • Trường mầm non chất lượng cao Thảo Nguyên tại Định Công
 • Thăm quan bảo tàng Hà Nội
 • Thăm quan bảo tàng Hà Nội
 • Sinh nhât Tùng Lâm 8
 • Sinh nhât Tùng Lâm 7
 • Sinh nhât Tùng Lâm 5
 • Sinh nhât Tùng Lâm 4
 • Sinh nhât Tùng Lâm 3
 • Sinh nhât Tùng Lâm 2
 • Sinh nhât Tùng Lâm 1
 • Hình ảnh thảo nguyên 36
 • Hình ảnh thảo nguyên 32
 • Hình ảnh thảo nguyên 30
 • Hình ảnh thảo nguyên 29
 • Hình ảnh thảo nguyên 27
 • Hình ảnh thảo nguyên 22
 • Hình ảnh thảo nguyên 20
 • Hình ảnh thảo nguyên 16
 • Hình ảnh thảo nguyên 15
 • Hình ảnh thảo nguyên 14