Học Ngoại Khoá Tháng 02/2012

Trường Mầm Non Thảo Nguyên- Học Ngoại Khoá Tháng 02/2012

Chủ Điểm Thực Vật

                                     Tuần

                 

Tuần 1

(6/2 – 10/2)

 

Tuần 2

(13/2 – 17/2)

 

Tuần 3

(20/2 – 24/2)

 

Tuần 4

(27/2 – 2/3)

 

Tuần 5

(5/3 – 9/3)

 

Thứ

 

 

Thứ 2: Toán

 

Tập viết số theo mẫu

Ghép các con vật bằng lá cây

 

Cộng trừ trong phạm vi 10

Khả năng ghi nhớ

 

 

Tập viết số theo mẫu

Khả năng tưởng tượng

 

Cộng trừ trong phạm vi 10 tiếp theo

Khả năng quan sát

 

 

Ôn tập toán

Khả năng nhận thức

 

Thứ 3:

Kỹ năng sống

 

Không  hái hoa, bẻ cành, không dẫm lên cỏ

 

Không  hái hoa, bẻ cành, không dẫm lên cỏ

 

 

Không trèo cây: Nhiều cành cây rất mảnh hoặc đã mục ruỗng, khi bé trèo lên cành cây sẽ gãy gục,

 

 

Bé và các bạn cùng nhau giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

 

Bé và các bạn cùng nhau giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

 

 

Thứ 4: Tiếng Việt + Luyện chữ

 

Tập viết theo mẫu chữ: e, ê

Tập đọc bài 38,39, 40

 

Tập viết theo mẫu chữ:

m,n

Tập đọc bài 41,42,43

 

 

Tập viết theo mẫu chữ:

p, h

Tập đọc bài 44,45,46

 

 

Tập viết theo mẫu chữ:

l, b

Tập đọc bài 47,48,49

 

 

Tập viết theo mẫu chữ:

v,b

Tập đọc bài 50,51,52

 

 

 

Thứ 5: Vẽ + Đàn

 

Đàn: Tập xướng âm:

 và Luyện ngón:

Bài “Chú cừu nhỏ của Mery”

 

Vẽ:  tập vẽ lá cây theo mẫu

 

 

Đàn: Tập xướng âm:

 và Luyện ngón:

Bài “Chú cừu nhỏ của Mery”

 

Vẽ:  tập vẽ các loại quả

 

Đàn: Tập xướng âm:

 và Luyện ngón:

Bài “Chú cừu nhỏ của Mery”

 

Vẽ:  tập vẽ rau củ

 

 

Đàn: Tập xướng âm:

 và Luyện ngón:

Bài “Chú cừu nhỏ của Mery”

 

Vẽ:  tập vẽ cây ngô, cây lúa

 

 

Đàn: Tập xướng âm:

 và Luyện ngón:

Bài “Chú cừu nhỏ của Mery”

 

Vẽ:  tập vẽ hoa tặng mẹ

 

 

 

Thứ 6: Tiếng Anh

 

- Vocabulary:

+ Vegetable: cabbage, carrot, tomato, potato, bean, cauliflower

 

- Vocabulary:

 + Vegetable: cabbage, carrot, tomato, potato, bean, cauliflower

 

- Vocabulary:

 + Vegetable: cabbage, carrot, tomato, potato, bean, cauliflower

 

- Structure:

+ I like eating + name of fruit or vegatable

 

- Structure:

+ I like eating + name of fruit or vegatable

Review: I like + name of flower 

 • Trường mầm non chất lượng cao Thảo Nguyên tại Định Công
 • Thăm quan bảo tàng Hà Nội
 • Thăm quan bảo tàng Hà Nội
 • Sinh nhât Tùng Lâm 8
 • Sinh nhât Tùng Lâm 7
 • Sinh nhât Tùng Lâm 5
 • Sinh nhât Tùng Lâm 4
 • Sinh nhât Tùng Lâm 3
 • Sinh nhât Tùng Lâm 2
 • Sinh nhât Tùng Lâm 1
 • Hình ảnh thảo nguyên 36
 • Hình ảnh thảo nguyên 32
 • Hình ảnh thảo nguyên 30
 • Hình ảnh thảo nguyên 29
 • Hình ảnh thảo nguyên 27
 • Hình ảnh thảo nguyên 22
 • Hình ảnh thảo nguyên 20
 • Hình ảnh thảo nguyên 16
 • Hình ảnh thảo nguyên 15
 • Hình ảnh thảo nguyên 14