Hướng dẫn xem camera tại đây

Các bậc phụ huynh chú ý: Xem camera bằng trình duyệt IE(Intenet Explorer)