Một ngày của bé ở trường

 Một ngày ở trường của bé

-          Thời gian hoạt động: Thảo Nguyên nhận trẻ từ 7:00’ đến 17:30’ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

-          Hoạt động trong ngày của bé

 

-         Từ 7h00’:                              Đón trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Vào sổ thuốc của trẻ.

-         Từ 7h15’ - 8h10’:                 Ăn sáng, xem truyện.

-         Từ 8h10’ - 8h30’:                 Thể dục buổi sáng.

-         Từ 8h30’ - 9h00’:                 Hoạt động chung theo chủ đề.

-         Từ 9h00’ - 9h15’:                 Ăn nhẹ buổi sáng.

-         Từ 9h15’ - 9h45’:                 Hoạt động ngoài trời - Khám phá thiên nhiên.

-         Từ 9h45’ - 10h30’:              Chơi sáng tạo tại góc chơi,

-         Từ 10h30’ - 11h30’:                        Vệ sinh - Ăn trưa.

-         Từ 11h30’ - 14h30’:                        Ngủ trưa.

-         Từ 14h30’ - 15h15’:                        Vệ sinh - Vận động nhẹ nhàng theo nhạc - Ăn quà chiều.

-         Từ 15h15’ - 16h00’:                        Hoạt động khám phá.

-         Từ 16h00’ - 16h15’:                        Vệ sinh - Uống sữa.

-         Từ 16h15’ - 17h30’:                        Chơi sáng tạo tại góc - Nghe nhạc - Vệ sinh - Trả trẻ.

Anh Ben Thăm quan bảo tàng Hà Nội Thăm quan bảo tàng Hà Nội Thăm quan bảo tàng Hà Nội Sinh nhât Tùng Lâm 9 Sinh nhât Tùng Lâm 8 Sinh nhât Tùng Lâm 7 Sinh nhât Tùng Lâm 6 Sinh nhât Tùng Lâm 5 Sinh nhât Tùng Lâm 4 Sinh nhât Tùng Lâm 3 Sinh nhât Tùng Lâm 2 Sinh nhât Tùng Lâm 1 Hình ảnh thảo nguyên 36 Hình ảnh thảo nguyên 35 Hình ảnh thảo nguyên 34 Hình ảnh thảo nguyên 33 Hình ảnh thảo nguyên 32 Hình ảnh thảo nguyên 31 Hình ảnh thảo nguyên 30