Một ngày của bé ở trường

 Một ngày ở trường của bé

-          Thời gian hoạt động: Thảo Nguyên nhận trẻ từ 7:00’ đến 17:30’ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

-          Hoạt động trong ngày của bé

 

-         Từ 7h00’:                              Đón trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Vào sổ thuốc của trẻ.

-         Từ 7h15’ - 8h10’:                 Ăn sáng, xem truyện.

-         Từ 8h10’ - 8h30’:                 Thể dục buổi sáng.

-         Từ 8h30’ - 9h00’:                 Hoạt động chung theo chủ đề.

-         Từ 9h00’ - 9h15’:                 Ăn nhẹ buổi sáng.

-         Từ 9h15’ - 9h45’:                 Hoạt động ngoài trời - Khám phá thiên nhiên.

-         Từ 9h45’ - 10h30’:              Chơi sáng tạo tại góc chơi,

-         Từ 10h30’ - 11h30’:                        Vệ sinh - Ăn trưa.

-         Từ 11h30’ - 14h30’:                        Ngủ trưa.

-         Từ 14h30’ - 15h15’:                        Vệ sinh - Vận động nhẹ nhàng theo nhạc - Ăn quà chiều.

-         Từ 15h15’ - 16h00’:                        Hoạt động khám phá.

-         Từ 16h00’ - 16h15’:                        Vệ sinh - Uống sữa.

-         Từ 16h15’ - 17h30’:                        Chơi sáng tạo tại góc - Nghe nhạc - Vệ sinh - Trả trẻ.

Thăm quan bảo tàng Hà Nội Thăm quan bảo tàng Hà Nội Sinh nhât Tùng Lâm 8 Sinh nhât Tùng Lâm 7 Sinh nhât Tùng Lâm 5 Sinh nhât Tùng Lâm 4 Sinh nhât Tùng Lâm 3 Sinh nhât Tùng Lâm 2 Sinh nhât Tùng Lâm 1 Hình ảnh thảo nguyên 36 Hình ảnh thảo nguyên 32 Hình ảnh thảo nguyên 30 Hình ảnh thảo nguyên 29 Hình ảnh thảo nguyên 27 Hình ảnh thảo nguyên 22 Hình ảnh thảo nguyên 20 Hình ảnh thảo nguyên 16 Hình ảnh thảo nguyên 15 Hình ảnh thảo nguyên 14 Hình ảnh thảo nguyên 13